Офіційний сайт руху

Тисячі людських «дякую»

22 вересня 2014 року

Севастополь

У Севастополі на XXIII Міжнародній конференції-семінарі з собріології, профілактики, соціальної педагогіки та алкогології відбулася презентація книги Наталії Юхимець «Федір Калінчук. Тисячі людських “дякую”». Книга присвячена Федору Михайловичу Калінчуку — українському апостолу тверезості.22 вересня в Севастополі на XXIII Міжнародній конференції-семінарі з собріології, профілактики, соціальної педагогіки та алкогології відбулася презентація книги Наталії Юхимець «Федір Калінчук. Тисячі людських ''дякую''». Книга присвячена українському апостолу тверезості Федору Калінчуку.

Федір Михайлович Калінчук вперше приїхав на цю конференцію в Алушту в середині 90-х років. З тих пір він став частим гостем і учасником цієї конференції, яка з 2000 року почала проходити в Севастополі. Завдяки Федору Калінчуку конференція стала популярною серед українських тверезників, і українська делегація стала тут однією з найчисленніших. В останній раз він приїхав у Севастополь у 2011 році, менше ніж за рік до своєї смерті.

Згадуючи Калінчука, соратники розповідали про його виняткові людські якості і подвижництво. Справа протверезіння народу було для нього сенсом життя.

Тисячі людських «дякую»

Приєднаюся і я до цих спогадів. Вперше я зустріла Ф.М. Калінчука у Севастополі у 2007 році. І відразу наші дороги перетнулися. І він, і я проводили семінар в молодіжній групі. Оскільки склад групи у нас був один і той самий, ми зробили ці два семінари взаємодоповнюючими. Спочатку всі йшли до Калінчука, потім до мене. Ходили й ми з Калінчуком на заняття один до одного. Згадую нашу молодь — Йоханну, Юру, Сашу та інших. З Сашею Почекетою у мене з тих пір встановилося творче співробітництво.

Я сама викладач з багаторічним стажем. Але те, що я побачила на лекціях Калінчука, мене вразило і заворожило. Його лекції можна порівняти з виступом талановитого артиста, з тією лише різницею, що він грав самого себе і був абсолютно щирий у всьому, про що розповідав. Дві години лекцій пролітали непомітно. Запам'ятався його іскристий гумор. Мене не так-то просто розсмішити, але на його лекціях я часто і від душі сміялася, так він умів розповісти будь-яку історію та ще й показати її в особах. І ще запам'яталася його фраза: «Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться». Сам він і був таким учителем.

Скажу чесно: я навіть злякалася після першого заняття запрошувати хлопців до себе, боялася, що вони мене не захочуть слухати після такого оповідача. Але обійшлося. Тому що Федір Михайлович поставився до мене з великою повагою і налаштував колектив на подальшу роботу, і всі хлопці після лекції дружно вирушили до мене. Тому що я проводила свої заняття, слава Богу, в іншому жанрі, інакше б просто не витримала порівняння. Це були практичні уроки тверезості з елементами тренінгу. Більш того, Федір Михайлович, незважаючи на те, що втомлювався після своїх занять, знаходив у собі сили приходити до мене на заняття і сам.

Ми домовилися співпрацювати, але в 2008 і 2009 році мені довелося виконувати функції перекладача конференції, що не залишало ні сил, ні часу для чогось ще. Але ми запланували спільний майстер-клас «Від А до Я про тверезість». На жаль, не склалося. Спочатку не змогла приїхати на конференцію я, потім не стало його.

У 2012 році на Всеукраїнському з'їзді тверезників у Білій Церкві був вечір спогадів про Федора Калінчука. Я бачила щирі сльози людей, які його знали, любили, пам'ятали, були вдячні за знайдену завдяки йому тверезість. Прочитавши книгу Наталії Юхимець, краще починаєш розуміти, якого масштабу особистістю він був. Адже раніше він був просто соратник, один з нас, ніякої зірковості, навпаки, простота і сердечність і навіть сором'язливість. Такими, напевно, зазвичай і бувають по-справжньому чудові люди.

Спасибі Наталії Юхимець за хорошу книгу про тверезника і Вчителя з великої літери — Федора Калінчука.

Наталія Грінченко,
доцент Єлецького державного університету ім. І.А. Буніна

Рекомендации XXIII Международной конференции-семинара по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии в Севастополе «История Всемирного трезвеннического движения»

Мы, участники XXIII Международной конференции по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии, собрались в очередной раз в Севастополе и обсудили тему «История Всемирного трезвеннического движения». В результате пришли к выводу, что движение за трезвость в ряде стран мира недостаточно активно. Не наблюдается того рывка вперед — к полностью трезвому образу жизни. И это в то время, как, по данным ВОЗ, в мире наблюдается ухудшение алкогольной ситуации.

Тисячі людських «дякую»

За последние 10-15 лет явное ухудшение алкогольной ситуации произошло в ряде стран Европы и Азии: России, Беларуси, Молдове, Украине, Швеции, Финляндии, Китае и даже Норвегии. Активно расширился алкогольный прилавок, возросла доступность спиртного, а трезвенническая деятельность неправительственных, общественных, религиозных организаций явно отстает от темпов спаивания населения тех или иных государств. Более 70 стран мира стоят за гранью алкогольного вымирания. Это те страны, где общее количество потребления абсолютного алкоголя на душунаселения в год (старше 15 лет) превышает 8 литров. Российскими учеными еще 100 лет назад было доказано, что даже самое минимальное потребление алкоголя ведет к деградации любой цивилизации. Отсюда повсеместные войны, а в ряде стран мира — ужасающая экология, массовые болезни и эпидемии… Но когда это количество превышает 8 литров, то наступает необратимое изменение генофонда народов. Такая политика недопустима в любом обществе.

В то же время, массовым трезвенническим движением охвачено небольшое количество государств. В ряде стран Европы, Азии и Африки развито движение за трезвость под эгидой IOGT. Трезвым является мусульманский, буддийский и индусский миры. Но, в организованном трезвенническом движении сегодня находится чуть более 20% всех стран мира. Но и там многие организации превратили себя больше всего в клубы по интересам или чисто анонимное движение. Этого, крайне недостаточно. Нужны новые меры по активизации Всемирного трезвеннического движения. Об этом говорит и история Всемирного трезвеннического движения, когда оно в конце XIX, начале XX веков проводило массовые походы против потребления алкоголя, способствовало введению сухих законов в наших странах. Это тем более актуально в год, когда мы отмечаем 100-летие сухого закона России.

В связи с этим, предлагаем:

1. В связи с необходимостью выполнения Концепции государственной политики по снижению масштабов потребления алкогольных изделий и профилактике потребления алкоголя среди населения Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №2128-р), предусматривающей значительное сокращение производства, продажи и потребления алкоголя в стране, считать недопустимым увеличение винодельческого и другого алкогольного производства, в том числе и на территории Крымской республики. Принять меры к переориентации сельского хозяйства Крыма с производства вина и другого алкоголя на действительно нужную и полезную для населения продукцию.

2. Повсеместно в странах и регионах создать негосударственные национальные фонды, ведущие трезвенническую, антиалкогольную, антинаркотическую и антитабачную деятельность.

3. Запретить на законодательном уровне членство в законодательных органах власти наших стран лицам, связанным с производством и сбытом алкоголя и табака, а так же владельцам предприятий, производящих табачные и алкогольные изделия.

4. В Российской Федерации предлагаем в положение о родительском капитале внести ограничение: родительский капитал выдаётся при условии, что родители ведут трезвый здоровый образ жизни.

5. Поскольку лучшим методом воспитания детей является личный пример, руководителям стран и депутатским корпусам принять решение о том, что в дошкольных учреждениях, школах, других учебных и воспитательных заведениях имеют право работать только трезвые люди. Всем педагогам и психологам потребляющим алкоголь и другие наркотики пройти специальные обучающие курсы по «Собриологии» или психолого-педагогический метод Шичко. Министерствам образования наших стран включить собриологию в программы педагогических учебных заведений и в курсы по повышению квалификации педагогов и психологов.

6. Руководству наших стран, совместно с общественными организациями подготовить и провести в 2016 году в своих странах Год трезвости.

7. Парламентам наших стран принять национальные законы об отчислении 10% от штрафных санкций за нарушение антиалкогольного, антинаркотического и антитабачного законодательств на развитие национальных трезвеннических движений.

8. Решениями правительств и законодательных органов наших стран оказать помощь общественным организациям в развитии массового трезвеннического движения (Попечительства о народной трезвости; Общества трезвости и здоровья; Союзы борьбы за трезвость и тому подобные организации), существенно расширив тем самым грантовую поддержку неправительственных национальных организаций.

9. Правительствам стран открыть национальные специализированные издательства по массовому выпуску трезвеннической, антиалкогольной, антинаркотической, антитабачной литературы, изданию газет и журналов. Депутатским корпусам наших государств в годовых бюджетах стран и регионов предусмотреть с 2015 года на эти цели специальную строку.

10. Министерствам образования и науки наших стран ввести повсеместно в учебных заведениях уроки трезвости, уроки культуры здоровья, предмет «Собриология» и другие трезвеннические дисциплины.

11. В связи с тем, что игромания является одной из опаснейших видов психологической зависимости человека, ведущей к разрушению психики, семьи, к подрыву экономического благосостояния населения, отказаться от увеличения зон игорного бизнеса в странах и регионах, в том числе в Крыму.

12. Руководству Севастополя и Республики Крым совместно с Международной академией трезвости практиковать систематическое проведение трезвеннических лекций, семинаров и мастер-классов для, студентов, учащихся, педагогов, психологов и других специалистов регионов.

13. Международной академии трезвости заключить творческий договор со Всероссийским обществом «Знание» по сотрудничеству в области пропаганды и популяризации трезвого здорового образа жизни во всех субъектах Российской Федерации.

14. Оргкомитету Международной конференции по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии наряду с мастер-классами организовать в 2015 году показательные выступления ведущих лекторов-собриологов.

Севастополь, 20–30 сентября 2014 года

Місто Севастополь:

20–30 вересня 2013, Севастополь: Конференція з собріології у Севастополі

23 вересня 2012, Севастополь: Мітинг за тверезий спосіб життя у Севастополі

20–30 вересня 2012, Севастополь: XXI міжнародний семінар-конференція з собріології, профілактики, соціальної педагогіки та алкології

20–30 вересня 2011, Севастополь: XX міжнародний семінар-конференція з собріології, профілактики, соціальної педагогіки та алкології

31 липня 2011, Севастополь: Хода тверезості у Севастополі

Можливо, Вас також зацікавить:

4–05 березня 2021, Київ: Алкоголь і тверезість: минуле та сучасність

11–19 липня 2020: Щорічний всеукраїнський з'їзд тверезницького руху

17 січня 2020, , Черкаська область: Тверезість заради життя в Драбові

15 січня 2020, , Черкаська область: Уроки тверезості в Драбівському районі

17 грудня 2019, , Черкаська область: Урок тверезості в селі Подільське Черкаської області