Офіційний сайт руху

Острозька академія: п'ятиденний курс собріології

4 лютого 2011 року

Острог, Рівненська область

З 31 січня по 4 лютого в Національному університеті «Острозька Академія», що в м. Острозі, відбувся 5-денний курс навчання собріології по методу Г.А. Шичко, організований для студентів 1 курсу гуманітарного факультету. Цикл лекцій прочитав собріолог Федір Михайлович Калінчук.

Повний курс прослухало 80 студентів, 32 з яких у своїх письмових роботах після проходження всіх занять свідомо і щиро написали, що обирають для себе тверезе життя, вільне від будь-якого алкоголю чи інших наркотичних і психоактивних речовин.

Молоді люди, звільнившись від алкогольних міфів та абсурдизмів, по-новому оцінили радість тверезого життя. Як підтвердження обраної життєвої позиції, студенти отримали сертифікати, які засвідчують, що вони дійсно не тільки прослухали, а й засвоїли основи собріології і мають право доносити її до інших людей. Покладаємо велику надію, що ці студенти своїм особистим прикладом допоможуть повернути тверезий світогляд українському суспільству. Це і є та свідомо твереза еліта, здатна повести за собою у світле майбутнє наступні покоління.

Cлухачі курсу, які просто прослухали лекції Федора Михайловича, але по тій чи іншій причині не обрали тверезий спосіб життя, отримали сертифікати іншого зразка — про те, що вони тільки прослухали заняття з собріології.

Місто Острог, Рівненська область:

11 лютого 2010, Острог, Рівненська область: Острозька академія: молодь обирає тверезість!