` 1988. Обращение правления Иршавской районного совета Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость к членам общества, ко всем трудящимся района :: Трезвая Украина

Официальный сайт движения

1988. Обращение правления Иршавской районного совета Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость к членам общества, ко всем трудящимся района

Шановні товариші!

ЗВЕРНЕННЯ правління Іршавської районної ради Всесоюзного добровільного товариства боротьби за тверезість до членів товариства, до всіх трудящих району

В умовах революційної перебудови, гласності і демократизації в нашому районі, як і по всій країні, проявляються два напрями щодо реалізації антиалкогольних рішень КПРС і Радянської держави: спроби по-старому боротися з одними тільки результатами споживання алкоголю і боротьба за тверезість, тобто боротьба із самим алкоголеспоживанням та його причинами. Перша тенденція чисельно переважає, а тверезість має сьогодні значно менше активних прихильників.

Тверезницький рух робить тільки перші свої кроки у нелегкій боротьбі з віковими алкогольними традиціями. А ось антитверезницька пропаганда останнім часом активізовується на ідейній платформі помірного, так званого «культурного» виноспоживання. Якщо ситуація не зміниться, не виключено, що перехід з кола помірновипиваючих в коло алкоголіків проходитиме швидше, ніж в коло тверезників.

В доповіді Генерального секретаря ЦК КПРС М.С. Горбачова на XIX Всесоюзній партійній конференції відзначено, що підвищення народжуваності і зниження смертності в країні немалою мірою пов'язані з боротьбою проти пияцтва й алкоголізму. У виступі на Всесоюзній партконференції її делегат Ф.Т. Моргун, член ЦК КПРС, голова Держкомітету СРСР по охороні природи, сказав: «Ось і в пресі, і дехто з делегатів кидають зауваження тим, хто запропонував постанову щодо боротьби з пияцтвом та алкоголізмом. Ви не праві, товариші! Спасибі слід сказати Політбюро за цей документ... Чесний і мужній цей документ заслуговує глибокої поваги народу. Нам же з вами, які не змогли провести цю справу в життя.., нам слід взяти вину на себе і наполегливо проводити роботу за справжню тверезість».

Антитверезницька пропаганда виражає настрої тих прихильників помірного виноспоживання, які незадоволені скороченням доступності алкоголю, кого об'єднує бажання повернути ті недавні порядки, при яких доступність алкоголю і смертність населення зростали, а народжуваність знижувалася, що стало небезпекою для майбутнього народу. Слід очікувати, що по мірі дальшого посилення боротьби за тверезість активізовуватиметься протягом певного періоду і антитверезницька пропаганда.

Тверезість ще не стала нормою життя. Тому нинішній час — це не кінець, як дехто вважає, а тільки початок боротьби за тверезість.

Як діяти в ситуації, що склалася?

Закликаємо всіх членів добровільного товариства боротьби за тверезість, всіх трудящих району протиставити антитверезницькій пропаганді нашу найефективнішу зброю — СУХИЙ ЗАКОН ДЛЯ СЕБЕ! Своєю активною тверезницькою позицією сприяйте, товариші, реалізації постанов Центрального Комітету КПРС щодо подолання пияцтва й алкоголізму, сприяйте оздоровленню економіки, отверезенню всіх сфер суспільного життя, побуту й дозвілля!

Власним прикладом і аргументованим словом формуйте у дітей і молоді тверезницькі переконання, активізуйте боротьбу за тверезість в сім'ї, за місцем проживання! Проводьте періоди тверезості у своїх колективах і населених пунктах, розгортайте рух за колективну гарантію тверезого способу життя!

Читайте журнал «Трезвость и культура», використовуйте його аргументи для розвінчання антитверезницької пропаганди!

Своєю фінансовою підтримкою сприяйте утвердженню Товариства боротьби за тверезість, як самодіяльної громадської організації, яка виражає і захищає, відстоює інтереси тверезницької частини населення, здоров'я і майбутнє наших дітей!

Активною тверезницькою позицією у всіх ситуаціях не допустимо, товариші, невиконання рішення XXVII з'їзду КПРС про те, що в боротьбі з алкогольним злом не повинно бути ніяких послаблень!

Втілимо у життя заповіт В.І. Леніна про те, що «на відміну від капіталістичних країн, які пускають у хід такі речі, як горілку та інший дурман, ми цього не допустимо, тому що, хоч би які вони були вигідні для торгівлі, але вони поведуть нас назад до капіталізму, а не вперед до комунізму»!

Схвалено правлінням Іршавської районної ради
Всесоюзного добровільного товариства
боротьби за тверезість
29 вересня 1988 р.

Іршавська друкарня, зам. 3935 — 2 000 екземплярів.

Опубликовано: 1988 г.