` Правовые основы трезвости: решения Мукачевского городского совета :: Трезвая Украина

Официальный сайт движения

Правовые основы трезвости: решения Мукачевского городского совета

УКРАЇНА

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

13 сесія 7-го скликання

РІШЕННЯ
Про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів в малих архітектурних формах на території м. Мукачево

23 червня 2016 р. Мукачево №_

Відповідно до ст. 26, 30, ч.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”, ст. 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Закону України “ “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання та продажу пива та слабоалкогольних напоїв”, Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” Закону України “Про рекламу”, постанови КМУ від 30.07.1996р. №_ “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями”, Постанови КМУ від 15.06.2006р. №_ “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002р. №_ “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами”, Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996р. №_ “Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі”, з метою реалізації державної політики щодо попередження вживання серед населення алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, визнання здоров'я людини найвищою соціальною цінністю та врегулювання правових відносин суб'єктів господарювання, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №15 від 17.06.2016 р.) та з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (висновок, протокол №12 від 21.06.2016 р.), Мукачівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заборонити реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів в малих архітектурних формах на території м. Мукачево, крім ринків.

2. Відділу економіки управління економіки та транскордонного співробітництва дане рішення довести до відома всіх суб'єктів підприємницької діяльності на території міста Мукачево, які здійснюють торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом та тютюновими виробами.

3. Надати місячний термін суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність в малих архітектурних формах, привести свою діяльність у відповідність до даного рішення з дня набуття його чинності.

4. ММКП «Муніципальна поліція» вживати всі передбачені законодавством України необхідні заходи до суб'єктів господарювання м. Мукачево, які порушують встановлену цим рішенням заборону щодо реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів.

5. Затвердити аналіз регуляторного впливу регуляторного акта «Про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів на території м. Мукачево» згідно додатку.

6. Відділу економіки управління економіки та транскордонного співробітництва, оприлюднити рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Мукачівської міської ради http://mukachevo-rada.gov.ua/

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління економіки та транскордонного співробітництва Р. Орос та постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова А. Балога

Додаток
до рішення міської ради 13 сесії 7-го скликання
23.06.2016 року №_

Аналіз регуляторного впливу

Відповідно до актів Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постанови Кабінету Міністрів України №_ від 11.03.2004р.

Назва регуляторного акта: проект рішення «Про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів в малих архітектурних формах на території м. Мукачево»

Регуляторний орган: Мукачівська міська рада

Розробники документа: управління економіки та транскордонного співробітництва

Відповідальна особа: Орос Руслана Євгеніївна

Контактний телефон: 2-13-02

1.  Визначення проблеми

Малі архітектурні форми (МАФи) здебільшого розташовані у місцях постійного скупчення людей, особливо молоді. Більшість МАФів розташована біля шкільних навчальних закладів, а також біля зупинки громадського транспорту. У зв'язку з цим спостерігається збільшення чисельності людей, а особливо молоді, які постійно вживають алкогольні напої, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби, що у свою чергу поступово призводить до звикання, а потім залежності, що в результаті призводить до збільшення соціальних наслідків та становить пряму загрозу здоров'ю населення.

Саме тому існує нагальна необхідність вжиття заходів, спрямованих на подолання зазначеної соціальної проблеми, тобто заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів в малих архітектурних формах на території м. Мукачево.

З метою впровадження державної політики щодо попередження вживання серед дорослого населення, підлітків та молоді алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів назріла нагальна необхідність нормативного врегулювання цього питання.

2.  Цілі державного регулювання

Прийняття регуляторного акта сприятиме припиненню розповсюдження алкогольної та тютюнової залежності серед населення, а особливо молоді. Також передбачається зменшення кількості злочинів, що були скоєні у стані алкогольного сп'яніння.

У свою чергу профілактичні заходи по роз'ясненню населенню, а особливо молоді, щодо шкідливого впливу алкоголю та тютюну на організм людини призведуть до зменшення вживання алкогольних виробів та тютюну, популяризації здорового способу життя серед населення.

Прийняття регуляторного акта удосконалює врегулювання правових відносин між суб'єктами господарювання та органами місцевої влади, впорядковує обіг алкогольних напоїв, сдабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів серед населення міста.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення зазначених вище цілей є:

- залишення існуючої ситуації без змін.

Оскільки зазначені цілі потребують нагального вирішення, даний спосіб є недоцільним.

Прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні та/або внесення змін до вже існуючих законів. Такий підхід є не раціональний, оскільки на даний час не зареєстровано законопроектів, які б регулювали питання заборони в м. Мукачево реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів в малих архітектурних формах.

Таким чином, враховуючи вище наведене, запропонований регуляторний акт є найбільш ефективним способом досягнення цілей.

4. Механізм розв’язання проблеми

Вирішення проблеми щодо заборони реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів в малих архітектурних формах на території м. Мукачево, крім розташованих на території ринків, пропонується шляхом прийняття відповідного рішення Мукачівської міської ради.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і грунтується на загальнообов'язковості виконання всіма учасниками правовідносин норм зазначеного рішення.

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей, визначених цим аналізом регуляторного впливу, у разі прийняття рішення “Про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів у малих архітектурних формах на території м. Мукачево” є цілком реальною.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат

Прийняття регуляторного акта сприятиме припиненню зростання алкогольної та тютюнової залежності серед населення, особливо молоді.

Також прийняття регуляторного акта сприятиме зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп'яніння та забезпечить громадський спокій у цілому.

Сприятиме зростанню позитивного впливу на суспільство, забезпечить гідне ставлення до здоров'я людини, як до найвищої соціальної цінності.

7. Строк дії акта

Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин в регуляторний акт можуть бути внесені зміни та доповнення.

8. Показники результативності регуляторного акта

Відстеження ефективності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

- загальна кількість малих архітектурних форм на території міста, крім ринків;

- кількість складених адміністративних протоколів за порушення правил торгівлі в малих архітектурних формах;

- кількості звернень та скарг від мешканців м. Мукачево щодо порушень правил правопорядку та правил дотримання тиші в громадських місцях.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше ніж, через рік з моменту набрання чинності цим актом, але не пізніше двох років.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки після

проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься відділом економіки управління економіки та транскордонного співробітництва Мукачівського міськвиконкому.

Відстеження результативності буде здійснюватись статистичним методом шляхом проведення аналізу показнизників результативності.

Секретар міської ради І. Маняк

Опубликовано: 23 июня 2016 г.