Офіційний сайт руху

Конференція «Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспiльствi»

4–5 листопада 2017 року

Київ

У Києві відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспiльствi».

Конференція відбулася з ініціативи ГО «Рух «Твереза Україна» у Колонній залі Київської міської державної адміністрації. Співорганізаторами також виступили Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України і ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» при підтримці Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, а також Київської міської ради та КМДА.

Організатори та учасники ІV науково-практичної конференції «Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві» занепокоєні розповсюдженням алкоголю серед дітей і молоді, а також загальним рівнем вживання алкоголю в Україні, який є одним з найвищих в світі. Таку ситуацію спеціалісти називають алкоголізацією суспільства. Алкоголізація вже призвела до погіршення здоров'я теперішніх поколінь і, без перебільшення, може призвести до виродження української нації.

Залучення дітей до алкоголю — ось основна проблема, яку необхідно вирішити.

Вживання алкоголю підлітками та молоддю (причинами чого є широка реклама та доступність алкоголю за місцем, часом, ціною тощо) тягне за собою низку інших проблем суспільства: зниження продуктивності праці, серцево-судинні та інші хвороби, побутове пияцтво, нещасні випадки і злочинність, вроджені хвороби дітей, зачатих нетверезими батьками, алкогольну залежність, смертність від причин, так чи інакше пов'язаних з вживанням алкоголю.

У залі були присутні понад 120 осіб — науковців, викладачів, медичних працівників, релігійних діячів, студентів, активістів тверезницьких організацій 14 областей України.

Із вітальним словом виступили начальник відділу сприяння розвитку молоді та утвердження здорового способу життя Міністерства молоді та спорту Валентина Коляда, а також священнослужителі.

Зі спеціальною доповіддю «Алкоголь як проблема громадського здоров'я» виступив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Роберто Гнесотто. Доповіді 27 авторів, в тому числі дві доповіді авторів із США, опубліковано у збірнику матеріалів конференції.

У другий день конференції відбулося представлення проектів, пов’язаних з різними аспектами тверезницької діяльності, а також ухвалення Резолюції конференції

Доповіді конференції

У секції Організація тверезницького руху

Ю.В.Вінтюк, Національний університет «Львівська політехніка»: Завдання тверезницького руху на сучасному етапі. Сформульовано актуальні та посильні завдання для сучасного руху за тверезість, виходячи з наявних реалій, визначено коло першочергових завдань тверезницького руху в Україні на сучасному етапі.

Ю.М.Солоха, Коаліція громадських організацій «За тверезу Україну»: Стратегії зменшення споживання алкоголю в Україні та у світі. Огляд прийнятих міжнародними організаціями стратегій формування тверезого способу життя, аналіз маніпуляцій, пов’язаних з дієвими стратегіями. Запропоновано першочергові кроки, які необхідно здійснити в Україні для того, аби дійсно скоротити рівень споживання алкоголю, в тому числі і серед дітей та молоді.

У секції Педагогіка

О.П.Макарова, Д.Р.Кравцов, Харківський національний університет внутрішніх справ: Особливості профілактики вживання алкоголю серед неповнолітніх. Огляд основних причин, наслідків та впливу вживання алкоголю на організм неповнолітніх, а також пріоритетних напрямкыв та особливостей проведення профілактичної роботи.

М.М.Нестеренко, Київська міська організація товариства тверезості та здоров'я: Досвід популяризації тверезого способу життя серед дітей та молоді м. Києва. Форми та методи роботи щодо захисту дітей та молоді від соціально-небезпечних, згубних звичок (тютюнокуріння, алкоголевживання, в т.ч. пива, енергетиків і т.п.). На досвіді Київської міської організації товариства тверезості та здоров'я показано роботу з ранньої профілактики шкідливих звичок серед учнів різних вікових категорій.

В.Б.Нечерда, Інститут проблем виховання НАПН України: Роль громадських організацій у формуванні тверезого способу життя підлітків уразливих категорій. У центрі уваги автора проблема підвищеної уразливості сучасного молодого покоління, зумовлена, в тому числі, споживанням алкоголю.

О.Б.Федоренко, Донецький юридичний інститут МВС України: Дотримання тверезого способу життя – особливість української етнопедагогіки. Розкрито руйнівний вплив алкоголю на здоров'я людини та ще не народжених дітей. Зроблено акцент на виховних засобах формування стійких переконань – необхідності дотримуватися тверезого способу життя.

Т.Й.Франчук, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Гармонізація взаємодії суб'єктів виховання як системотвірний чинник формування тверезого способу життя молодої людини. Особливості забезпечення узгодженості різних виховних впливів на формування тверезого способу життя молодої людини (зокрема школяра, студента), формування сприятливого цілісного освітнього простору на основі стандартів компетентнісної освіти.

У секції Психологія

Д.О.Александров, Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Організація психопрофілактичної роботи з адиктами на засадах теорії психологічної установки. Діагностика формування адикцій у ракурсі теорії психологічної установки тбіліської школи Д.М.Узнадзе.

О.А.Галустян, Л.М.Захаренко, Т.І.Юрченко-Шеховцова, Національна академія внутрішніх справ: Стан алкогольного сп'яніння як чинник правопорушень. Медичні, психологічні аспекти впливу алкогольного сп'яніння на особистість та правові аспекти відповідальності за правопорушення, скоєні в стані алкогольного сп'яніння. Наведено результати анонімного опитування поліцейських щодо особливостей професійного спілкування з нетверезими особами.

О.Д.Кресан, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя: Психологічні чинники хімічної залежності особистості. Проаналізовано основні психологічні чинники хімічної залежності особистості, що є передумовою для її виникнення. Виокремлено три групи чинників – когнітивні, емоційні, поведінкові, врахування яких в процесі психопрофілактики та корекції залежної поведінки допоможе підвищити ефективність цієї роботи.

О.В.Платковська, О.В.Горбачова, Харківський національний університет внутрішніх справ: Вплив «культурного вживання алкоголю» на розвиток особистості підлітка. Розглянуто проблему поширення «алкогольної культури» в українському суспільстві, зокрема серед дітей та молоді. Визначено ключові практики ретрансляції «культури споживання» алкоголю: родинне виховання й традиції, вплив референтної групи однолітків, пропаганда виробників спиртного, державна політика ліберального ставлення до вживання алкоголю.

М.В.Соцька, О.С.Пархоменко, Херсонська державна морська академія: Профілактика вживання алкоголю у молодіжному середовищі. Збереження здоров'я важливе для фахівців морської галузі, оскільки від відсутності у них шкідливих звичок напряму залежить безпека екіпажу. Наведено результати дослідження щодо розповсюдження вживання алкоголю у Херсонській державній морській академії та ставлення курсантів до цього явища.

У секції Соціологія

В.В.Бурлака, Університет Міссісіпі, США: Вплив вживання батьками алкоголю, сімейної системи та насильства з боку близького партнера на батьківську поведінку в українських сім'ях (Impact of parental alcohol use, family system and intimate partner violence on parenting behaviors in Ukrainian families). Опитування 320 українських батьків з дітьми віком 9–16 років показало, що у сім'ях, де батьки мають нижчий рівень освіти, частіше вживають алкоголь тощо, батьки частіше вдаються до негативних прийомів у вихованні дитини. Натомість у сім'ях, де рідше вживають алкоголь, частіше вдаються до позитивного і послідовного виховання.

Т.А.Нікольсон, Мічіганський університет; Центр медичної та психологічної реабілітації «Злагода», США: Вживання наркотиків серед підлітків в Україні (Substance use among adolescents in Ukraine). Представлено результати дослідження серед 1000 учнів середніх шкіл віком 8–17 років на предмет вживання алкоголю та інших психоактивних речовин. За результатами дослідження зроблено висновки щодо необхідності інтеграції скринінгів та короткочасних інтервенцій в систему первинної ланки медичної допомоги України.

У секції Медицина

В.М.Астахов (Донецький національний медичний університет), О.В.Бацилєва, І.В.Пузь (Донецький національний університет імені Василя Стуса): Особливості перебігу вагітності та формування материнської поведінки у жінок, які зловживають алкоголем. Відзначено негативний вплив алкоголю на перебіг вагітності та пологів, внутрішньоутробний розвиток плоду та здоров'я дитини. Розкрито поняття «алкогольного синдрому плоду», визначено основні симптоми для постановки цього діагнозу. Наголошено про актуальність розробки та впровадження на державному рівні комплексних програм медико-психологічного супроводу жінок групи «соціального ризику».

А.В.Гайдабрус, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону: Алкоголь та війна. Взаємозв'язок цих факторів. Розглянуто роки, які передують початку АТО, і роки активних бойових дій. Проаналізовано структуру захворювань військовослужбовців, які лікувались у клініці психіатрії та наркології (1693 пацієнтів). Загальна кількість хворих збільшилось в 9 разів з початку АТО (з 0,9% до 46%).

У секції Історія, право

Р.А.Галицький, Національна академія державного управління при президентові України: Законопроект про захист українського суспільства від алкоголізації. Запропоновано варіант законопроекту, що направлений на усунення основних причин алкоголізації українського суспільства. Закладено правові основи тверезості з врахуванням основних досягнень закордонних законодавців.

Я.В.Стасів, ГО «Твереза Галичина»: Участь протиалкогольного товариства «Відродження» в русі за тверезість у 1920–1930-х роках. Розглянуто громадсько-політичну та просвітницьку діяльність протиалкогольного товариства «Відродження» в русі за тверезість на заході України в 1920–1930-х рр. Показано основні напрями роботи товариства на українських та на міжнародних теренах у поширенні тверезого та здорового способу життя.

А.В.Червінчук, Донецький юридичний інститут: Актуальні питання огляду учасників дорожнього руху на стан алкогольного сп'яніння. Наведено статистику дорожньо-транспортних пригод, що сталися через алкоголь. Розглянуто правові колізії у чинному законодавстві України, що пов'язані з забезпеченням «сухого закону на дорогах», зокрема з нюансами перевірки водіїв на тверезість.

У секції Інформаційні технології

Р.А.Галицький, Національна академія державного управління при президентові України: Масові онлайн-курси з формування особистої культури тверезості та тверезого способу життя. Проаналізовано результати викладання курсу формування тверезого способу життя Федором Михайловичем Калінчуком, методика якого може стати основою для утвердження тверезості серед населення України, особливо дітей та молоді. Запропоновано шляхи вирішення актуальних завдань на шляху формування тверезого способу життя у сім'ї та суспільстві.

О.О.Сердюк, Харківський національний університет внутрішніх справ: Досвід створення дистанційного курсу «Методи дослідження залежностей». Курс розроблено для ознайомлення з широким спектром методів, що застосовуються в сфері дослідження адиктивної поведінки. Він знайомить з проблемами етичного проведення досліджень, дизайном кількісних та якісних досліджень, інструментами та показниками вимірювання, методами побудови вибірки, основними процедурами збору та аналізу даних.

Матеріали конференції

Збірник матеріалів конференції

Резолюція конференції

PPTX PPT PDF — Презентація до доповіді (Алкоголь як проблема громадського здоров'я): Роберто Гнесотто, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні (англійською мовою)

PPTX PPT PDF — Презентація до доповіді Тенденції вживання алкоголю серед підлітків України за даними міжнародних опитувань: Костянтин Красовський, Інформаційний центр з проблем алкоголю та наркотиків

PPTX PPT PDF — Презентація до доповіді Стратегії зменшення споживання алкоголю в Україні та у світі: Юлія Солоха, громадський активіст, голова ГО «Центр адвокації громадського здоров'я»

PPTX PPT PDF — Презентація до доповіді Алкоголь та війна. Взаємозв'язок цих факторів: А.В.Гайдабрус, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону

Відеопрезентація до доповіді Вплив вживання батьками алкоголю, сімейної системи та насильства з боку близького партнера на батьківську поведінку в українських сім'ях: Віктор Бурлака, доктор філософії з соціальної роботи та клінічної психології