Офіційний сайт руху

А нас сьогодні вчили, як треба пити!

Березень 2011 року

УКРАЇНА

Чи продадуть у рабство 4 мільйони українських дітей?

Немає такого злочину, на який не спромігся б капітал заради 300% прибутку...

За повідомленнями преси, педагоги, психологи та соціальні працівники українських шкіл вже залучені до так званої «протиалкогольної» навчальної програми, яку прагнуть тепер поширити до масштабів всієї країни виробники пива.

Під загрозою найпідступнішого втручання у психіку з метою закладення до неї програми на вживання спиртного сьогодні опинилися семикласники. Саме на них обіцяють випробувати свої «уроки» пивовари. Зрозуміло, що пивні програми прикриватимуться назвами «інформаційно-освітніх» й «протиалкогольних». І декларативно будуть направлені на протидію шкільному алкоголевживанню. Реальний їх вплив — розширення армії потенційних споживачів алкогольного товару за рахунок дітей. Інакше б алкогольний капітал не вкладав у це свої гроші.

Впровадження інформаційно-освітньої антиалкогольної програми для учнів сьомих класів та їх батьків «Сімейна розмова»

Розглянемо знімок лише однієї сторінки з «Методичних рекомендацій щодо впровадження...», які було роздано 8 лютого 2011 року у «Пущі-Озерній» вчителям з Києва, Донецької, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Харківської та Чернігівської областей.

Під великим заголовком «Правда про алкоголь» якраз правди про цю речовину і не вистачає. Ніде не сказано, що алкоголь є речовиною наркотичною.

Про смак цієї хімічної сполуки сказано, що він «своєрідний і пекучий». Вже початок підступно продуманої реклами!

У цьому ж абзаці посилання на барбітурати, на дію яких схожа дія алкоголю, а також — центральна з точки зору інтересів алкогольного бізнесу (який щедро профінансував весь цей навчальний проект) думка: «З алкоголю роблять алкогольні напої».

Саме цю провокаційну інформацію, без сумніву, найкраще засвоять учні сьомих класів. «Мамо, тату, а нас сьогодні в школі вчили, як треба пити!» — радісно повідомлятимуть вдома 12-річні діти... А чого ж іще можна чекати, якщо протягом уроку вчитель десятки разів повторюватиме такі абсурдизми як «стандартна доза алкоголю», «безпечне вживання», і жодного разу навіть не вимовить слова тверезість?

Саме така «мета уроку» обов'язково буде досягнута, щоб там не писали у методичних вказівках фахівці.

Алкогольну програму буде міцно закладено у свідомість семикласників, і вже через кілька років (а можливо — місяців або днів) вони понесуть гроші своїх батьків до кіосків, де всупереч законодавству і здоровому глузду їм з радістю продадуть пиво. А батькам, щоб ті не сильно переймалися пропитими грошима і дитячими роками своїх школярів, видаватимуться написані тими ж фахівцями по грамотному нав'язуванню і збуту алкогольної продукції рекомендації «Як розмовляти зі своїми дітьми про алкоголь».

Перевіривши ефективність своєї реклами «відповідального споживання алкоголю» на семикласниках, виробники пива планують поширити її на всі вікові категорії учнів. На наших очах українським вчителям планується продати в алкогольне рабство понад 4 мільйони українських дітей...

Маємо надію, що перш ніж бездумно використовувати проалкогольну методику та термінологію, наші вчителі ознайомляться з величезним пластом тверезої літератури, і на уроках тверезості лунатиме слово «тверезість», а не алкогольна термінологія.

Скачати DOC

Аналіз Методичних рекомендацій щодо впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для учнів 7 класу та їх батьків «Сімейна розмова»

1. Мурашкевич А. Анализ профилактических интервенций для родителей (в рамках программы «Методичних рекомендацій щодо впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для учнів 7 класу та їх батьків «Сімейна розмова»)

Положительные аспекты в содержании

1. Действительно, программы с участием родителей представляются более эффективными, чем работа только с детьми [3].

2. К сожалению, важные, полезные и интересные темы — особенности подросткового возраста, приёмы эффективного общения с ребёнком, типология родительских позиций — используются с целью манипулятивной проалкогольной пропаганды.

Манипуляции, которые используются в тексте

1. «Алкоголь» и «наркотики»: алкоголь не приравнивается к наркотическим веществам, а поэтому и воспринимается сознанием как менее опасный;

2. «Злоупотребление» алкоголем и «чрезмерное употребление»:

— во-первых, даже по меркам ВОЗ (не трезвеннической организации), злоупотребление — это употребление даже минимальных доз в возрасте до 21-22 лет [2];

— во-вторых, понятие «злоупотребление» очень сложное (так как разнятся социально одобряемые нормы потребления, биологическое действие спирта на разных людей и т. д. [4], а поэтому в сознании человека-неспециалиста обычное употребление алкоголя не связано с опасностью. а воспринимается как нормальное, потому что в его понимании «злоупотребляют только алкоголики».

3. В интервенциях внимание акцентируется на последствиях употребления алкоголя для физического здоровья, без должного внимания остаются психические и социальные последствия (прежде всего, распад семей, преступность от алкоголя и т. п.).

4. На стр. 39: «Иногда я выпиваю, могу ли я ожидать от ребёнка противоположных форм поведения?». Ответ: «Можете, если вы будете разъяснять ребёнку, почему употребление алкоголя является большим риском для детей, чем для взрослых. Есть некоторые исследования, которые указывают на небезопасность употребления алкоголя, марихуаны для детей до 15 лет. Тело ребёнка пребывает в состоянии развития. Кроме того, это противозаконно».

Нет ссылки на самое абсурдное исследование во всём тексте «интервенций». Абсурдное — потому, что напрашивается вывод: после 15 лет можно и алкоголь и марихуану.

Задача этого вопроса-ответа — подготовить сознание родителей к нормальному восприятию «умеренного» употребления алкоголя их детьми с 15 лет.

Знание — отношение — поведение

1. Существует связь: «Знание — отношение — поведение». Чтоб изменить поведение человека, нужно, кроме знаний, сформировать отношение. Если в методичке и даются знания, то отношение формируется не «против» алкоголя, а «за» алкоголь. Поэтому вероятность изменения поведения пьющего родителя (в пользу трезвости) минимальная, в тоже время у родителей и подростков, предпочитавших до получения этой информации трезвый образ жизни, может целенаправленно формироваться установка на употребление алкоголя.

2. В программе указывается: «Принятие осознанного решения в ситуациях, связанных с употреблением психоактивных веществ, напрямую зависит от уровня информированности человека. Наличие достоверной информации о последствиях их употребления помогает принять решение в пользу безопасного поведения» (стр.8).

В подростковом возрасте обладать достоверной информацией о последствиях — совершенно не означает принять решение в «пользу безопасного поведения». Осознанное решение может принимать человек с определённым социальным опытом (которого у подростков мало).

Например, если бы среднестатистическому подростку предложили выбор: «ходить в школу» или «гулять с друзьями», то, даже зная, что «ходить в школу» полезней, вероятность того, что он выберет «гулять с друзьями» гораздо выше, потому что отношение к прогулкам положительное.

Алкогольное просвещение родителей

Авторы сознательно или несознательно используют родителей как средство внедрения проалкогольных идей в сознание собственных детей.

1. В большинстве случаев привлечение к употреблению алкоголя происходит в семье, во время семейных праздников [5]. Родители во многом формируют отношение к алкоголю у своих детей. После этой программы взрослые ещё раз убедятся в приемлемости «умеренного употребления» и будут передавать это детям.

2. Вся тема №1 «Мифы и факты об алкоголе» и часть темы №4 (первое и последнее — наиболее лучше усваивается психикой) посвящены алкогольному, а не антиалкогольному просвещению родителей. Под прикрытием развенчания мифов они содержат группу вопросов, содержательно неблизких «алкогольным проблемам» подросткового возраста, а важных для взрослых: «Возможно ли умеренное употребление алкоголя после лечения от алкогольной зависимости?», «Можно ли нейтрализовать алкоголь»? и т. п.

3. В программе отсутствуют прямые чёткие ответы (нет/да) на другие актуальные для родителей вопросы, часть из которых касается именно их роли в антиалкогольном воспитании ребёнка. Например, «Можно ли выпить большое количество пива без риска для здоровья»? «Что означает понятие «показывать пример употребления психоактивных веществ», «Не лучше ли сейчас разрешить ребёнку попробовать алкоголь под моим контролем...?»

4. Но зато есть чёткий ответ на наиболее дискуссионный вопрос: «Возможно ли безопасное употребление алкоголя? И ответ «да». Документ [3] не имеет отношения к пропаганде трезвости, но даже там констатируется: безопасного уровня употребления алкоголя не существует.

О сути программы

1. Очень жаль, что структуры, подведомственные Министерству образования и науки Украины, а также мифическое общественное объединение наркологов (практически невозможно найти более-менее вразумительную информацию об этой организации), разрабатывают программу, цель которой — «обеспечение современного унифицированного целостного информирования и обучения учащихся и их родителей по профилактике алкогольных проблем в условиях общеобразовательных учебных заведений I-III ступени», а не снижение уровня употребления алкоголя подростками. Какая цель поставлена — такая и будет достигнута. То есть, все будут проинформированы.

В самой цели предусматривается не профилактика употребления алкоголя, а профилактика «алкогольных проблем». То есть до момента наступления «проблем», наверное, ничего делать не нужно.

2. В содержании занятий нет ни слова о трезвости, поэтому родители (по большей части уже имеющие сформированную алкогольную программу) будут выносить из этих занятий то, что будет оправдывать их психика (а именно — «умеренное употребление»).

3. Идея программы («воспитать у учащихся ответственное отношение к собственному здоровью в профилактическом сотрудничестве со своими родителями») очень широкая, поэтому очевидна её неэффективная реализация. Потому, что:

— во-первых, понятие здоровья гораздо шире, чем просто неупотребление психоактивных веществ. И даже при умеренном употреблении алкоголя, которое активно внедряют в сознание авторы программы, все равно эту идею не удастся реализовать, так как понятие здоровья охватывает рациональное питание, двигательную активность и т. д.;

— во-вторых, для подростка сохранение здоровья не является ценностью [1];

4. Участие индустрии «напитков» (способствовавшей появлению этой программы и «интервенций») в просветительной деятельности среди молодёжи сомнительно, поскольку оказываемая ими поддержка, прямо или косвенно, может рассматриваться как попытка вызвать доверие у молодёжной аудитории [3].

Список литературы

  1. Лисецкий К.С. «Психологические основы профилактики наркотической зависимости личности», автореферат дис. д-ра психол. наук. — М., — 2008
  2. Максимова Н.Ю. Психологічні фактори узалежнення неповнолітніх від алкоголю і наркотиків та засоби його попередження: дис... д-ра психол. наук. — К., 1998
  3. Основы политики в отношении алкоголя в Европейском регионе ВОЗ. — Копенгаген, 2006
  4. Пятницкая И.Н. Злоупотребление алкоголем и начальная стадия алкоголизма. — М.: Медицина.–1988
  5. Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України / О.М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т.В. Бондар, Н.О. Рингач та ін. — К. : УІСД ім.О. Яременка, 2008

Алексей Мурашкевич,
волонтёр Луганского областного благотворительного фонда «Подросток»

Скачати DOC

2. Калінчук Ф.М. Аналіз Методичних рекомендацій щодо впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для учнів 7 класу та їх батьків «Сімейна розмова»

Уважно перечитав всю дану програму.

Здивувала сама назва програми, особливо слово «протиалкогольна» і те, що ні в назві, ні в самому змісті програми немає місця поняттям «збереження природної тверезості», «тверезе життя», «радість тверезого життя» тощо. Програма насичена гарними фразами ні про що. Хоча за цим всім криється нібито піклування про дітей, та нібито бажання якось захистити їх від впливу психотропних речовин, де на перше місце чомусь ставляться не алкоголь, а якісь інші наркотики (мабуть, щоб дати батькам зрозуміти, що вже краще алкоголь, ніж інші наркотики). Але з тим ще якось можна було б змиритися.

Родзинкою програми є такі антинаукові поняття як визначення, що таке алкоголь, «зловживання» алкоголем та визначення, де йде мова про можливість «безпечного» вживання алкогольного наркотику. Паралельно даються рекомендації стосовно «можливої норми» вживання цього смертоносного наркотичного зілля, що є недопустимим і що перекреслює всякі розмови про саму шкоду від вживання алкогольних сумішей, тобто саму «протиалкогольну програму». Жодного слова не сказано про тверезе життя батьків та учителів як єдино правильну позицію особистого прикладу в справі виховання у дітей однозначного відношення до алкоголю: «так-так, ні-ні»: або ти п'єш, або живеш тверезо.

На решту словоблудства в програмі навіть немає бажання давати коментарі. Батькам та дітям нібито пропонується якийсь там вибір, швидше всього між дозами «допустимими» та «недопустимими», а не свідомо тверезе життя. Звичайно цей «вибір» вони зможуть (повинні) робити, коли стануть дорослими. А дорослі, як правило, вживають алкоголь, саме з такої позиції ведеться розмова з батьками. І батьки, відповідно, так розмовлятимуть з дітьми (про це говорить рекомендація святкувань без присутності дітей).

Суть та завдання програми не витримує жодної критики.

Така програма не має жодного відношення до ефективного вирішення проблем вживання алкоголю та нікотину і пропаганди природно тверезого життя. Вона є звичайнісінькою пропагандою алкоголевживання, тільки в дорослому віці.

Федір Калінчук,
викладач собріології,
член Міжнародної Академії Тверезості

Скачати DOC   Скачати DOC

3. Ступаков А.Н. Анализ Методических рекомендаций по внедрению информационно-образовательной противоалкогольной программы для учащихся 7 класса и их родителей «Семейный разговор»

Вступление:

Пишут про «сознательное отношение детей к проблеме употребления алкоголя». Уже во вступлении мы видим отсутствие слов «трезвость», хотя каждый человек родился трезвым. В материалах нет слов о том, как трезвость у детей украли, и что надо делать, чтобы трезвость вернуть человеку и защитить его от влияния алкогольной геноцидарной пропаганды.

Теоретическое основание программы:

Часто производители яда рассказывают про здоровый образ жизни, но при этом забывают, что без трезвого образа жизни он не может быть здоровым. Если после занятия спортом идти в киоск за пивом, если после экзамена идти в кафе отмечать сдачу растворами наркотика, то это — пьяный нездоровый образ жизни.

На семинарах рассказывают о необходимости лечения от алкоголя зависимых людей и что это проблема медицинская. Хотя давным-давно ученые из Ленинграда неопровержимо доказали, что это проблема в области психологии и педагогики.

Когда пишут «про наркотики и алкоголь», то явно забывают сказать что алкоголь — это самый опасный наркотик на нашей планете.

Анкета «Что я знаю про алкоголь и последствия его употребления»:

Вопрос 13: «Наличие алкогольной зависимости у родственников — это один из факторов риска появления проблем с алкоголем». Вопрос неграмотный. Любого пьющего человека можно сделать трезвым, и тут окружение не играет решающую роль.

Вопрос 14: «Алкогольная зависимость — это хроническое заболевание». Неверный вопрос. Это вредная привычка.

Вопрос 17: «Употребление пива в больших дозах может привести к формированию алкогольной зависимости». Забыли пивовары сказать, что употребление любых доз растворов алкоголя, а тем более пива — опасно для здоровья. Не бывает безвредных доз этого наркотика. И забыли сказать о том, что употребление алкоголя в любом виде — признак полного бескультурья.

В брошюре мы не видим информации о том, что любая доза алкоголя — яд. А писать о злоупотреблении — признак глупости и бескультурья.

Апофеозом всей проалкогольной пропаганды стала страница 16: «Никогда не пейте больше пяти доз алкоголя в день, пытайтесь не употреблять алкогольные напитки хотя бы три дня в неделю».

То есть говорят о том, что пить можно, надо только контролировать свое самоуничтожение?

Вывод:

Данная программа приводит к дальнейшей алкоголизации молодёжи и развивает невежество у людей по отношению к алкоголю. Поэтому продолжать заниматься одурачиванием людей — подлое наказуемое преступление.

Артём Ступаков,
преподаватель собриологии,
специалист по связям с общественностью
ВОД «Трезвая Украина»

Скачати DOC

4. Гринченко Н. А.

ОТЗЫВ

Поражает наглость алкогольного капитала.

Во всём мире детей защищают от употребления алкоголя до достижения совершеннолетия (а это, обычно, до 18 лет или до 21 года). Поэтому всякие разговоры о том, что «надо сделать правильный выбор», являются провокационными.

Цель ясна: им надо как можно раньше вбить ребёнку в голову, что в будущем он обязательно должен употреблять алкоголь.

Сегодня, когда наукой вред алкоголя безусловно доказан, алкогольный капитал и его слуги сосредоточили свои усилия на трёх вещах:

1) пропаганде малых доз алкоголя;

2) обучении детей «культуре пития» с раннего возраста;

3) пропаганде перерывов в употреблении алкоголя по 2-3 дня в неделю (это значит, что в остальные дни недели приказано пить).

Все слуги алкогольного капитала говорят, как под копирку (например, в январе с таким идеями выступил в «Аргументах и фактах» А.Бронштейн). Набор аргументов у них стандартный и повторяется, где только возможно.

Доцент ЕГУ им. И.А. Бунина,
профессор Международной академии трезвости,
председатель Липецкого регионального отделения СБНТ
Н.А.Гринченко

УКРАЇНА:

22–24 липня 2019, УКРАЇНА: «Тверезе Військо» у Чернівцях та Хмельницькій області

7 квітня 2019, УКРАЇНА: Завершився прийом робіт на Літературний конкурс «Ми за тверезе життя!»

16 грудня 2018, УКРАЇНА: ВІДЕО: Дим – невидимий вбивця

2 вересня 2018, УКРАЇНА: Опубліковано твори переможців Літературного конкурсу «Ми за тверезе життя!» — 2018

21 травня 2018, УКРАЇНА: Оголошено переможців Літературного конкурсу «Ми за тверезе життя!» — 2018

Можливо, Вас також зацікавить:

4–05 березня 2021, Київ: Алкоголь і тверезість: минуле та сучасність

22 січня 2020, Білі Ослави, Івано-Франківська область: Що таке тверезість: урок у Білоославській школі

21 січня 2020, Чорний Потік, Івано-Франківська область: Урок «Що таке тверезість і навіщо вона потрібна»

17 січня 2020, , Черкаська область: Тверезість заради життя в Драбові

15 січня 2020, , Черкаська область: Уроки тверезості в Драбівському районі