Офіційний сайт руху

Твереза спільнота

Коли тверезники-початківці відкривають для себе існування в Україні інших тверезих людей, — це, звичайно, радує. Коли дізнаються про те, що існують цілі тверезі сім'ї та родини, така собі дружня «твереза діаспора» у нетверезому сьогоденні-потойбіччі — це обнадіює.

В Україні активно формується тверезницька спільнота, хоча вона ще нечисленна і сторонньому спостерігачеві майже непомітна.

Які ж характерні риси тверезницької спільноти?

Перш за все слід відзначити міцність дружніх та родинних зв'язків між тверезниками. Хоча географічно нас можуть роз'єднувати сотні кілометрів, у спільноті завжди тісне й доброзичливе спілкування, взаєморозуміння і взаємопідтримка. Особливо цінується спілкування вживу, тобто перебування одне в одного в гостях, а не опромінювання головного мозку мобільними телефонами чи витрата часу на якісь інші не дуже корисні для здоров'я засоби комунікацій.

По-друге, тверезницька спільнота на ділі прагне до збереження та відродження традиційних народних цінностей. Щасливі сім'ї, виховані діти — це наслідок невпинного прагнення до морального ідеалу нас, дорослих.

По третє, досить високим є як моральний, так і інтелектуальний рівень тверезників. Майже всі — високоосвічені люди, причому процес отримання знань для тверезника не закінчується учнівською чи студентською партою. Запорука цього — фізіологічні можливості тверезого мозку, адже він не страждає від впливу одурманюючих речовин. Як відомо, навіть короткочасні впливи алкоголю та інших наркотиків для розумової діяльності мають довготривалу післядію.

Причин неперервного прагнення до знань багато. Врешті-решт, кожна твереза людина — особистість, і їй притаманне тяжіння до самовдосконалення. Але є одна спільна для всіх тверезників причина не тільки жаги до знань, але й бажання познайомитися й об'єднати свої зусилля з іншими тверезниками. Це — прагнення відновити тверезість у нашому змарнілому народі, припинити його вимирання і закласти фундамент його стабільного розвитку.

Добровільна просвітницька діяльність тверезників у суспільстві дозволяє поширювати мистецтво тверезого життя. По крупицям збирається життєдайний досвід оздоровлення суспільства — від тверезницької літератури початку XX століття до шедеврів мистецтва переконання сучасних собріологів. Вивчається досвід подолання алкоголізації в інших країнах, збираються до тверезницької скарбнички перлини педагогічної тверезницької думки. Все це — заради тверезого життя та здоров'я сучасного та всіх прийдешніх поколінь.

О. Почекета

Обличчя тверезої спільноти

Теоретичні засади тверезницького виховання та навчання

Опубліковано: 2011 р.