` 1990. Клуб читачів тверезницької преси :: Твереза Україна

Офіційний сайт руху

1990. Клуб читачів тверезницької преси

Зростає алкоголізація суспільства, активізовується пропаганда алкоголю. Про це свідчить, серед іншого, і недавня стаття І. Жироша «Сливовиця» в «Закарпатській правді» за 27 жовтня, яка, по суті, є пропагандою виробництва і споживання алкогольної отрути з позицій насадження помірного або «культурного» пиття. Та крім людей, економічні інтереси яких базуються на п'яному карбованці, є в нашому селі Білки й ті, хто розуміє небезпечність і аморальність наркотичного бізнесу,

В газеті «Розмова», яку нещодавно почало видавати Українське товариство тверезості та здоров'я, ми прочитали виступ на сесії Верховної Ради УРСР народного депутата УРСР О.М. Бандурки, який навів жахливі цифри про масштаби і наслідки алкоголізації українського народу і зробив висновок про те, що ми котимось у п'яну безодню, що державний бюджет аж ніяк не повинен залежати від продажу алкогольних «напоїв».

Однак офіційного, зареєстрованого органу преси Українське товариство тверезості та здоров'я ще не має. Тому досі чи не єдиним масовим друкованим виданням, де прихильники тверезості можуть одержати реальну інформацію про алкогольну ситуацію в країні, про проблеми тверезницького руху, де розмова про здоров'я, мораль та інші загальнолюдські цінності ведеться з послідовних тверезницьких позицій є журнал «Трезвость и культура». Незабаром він виходитиме під новою назвою як незалежний журнал «Счастье».

Що заважає нам, членам Українського товариства тверезості та здоров'я, однією з ефективних форм пропаганди тверезості зробити розповсюдження тверезницької преси? З цією метою і створили ми у себе в Білках клуб читачів журналу «Счастье» («Трезвость и культура»). 10 примірників журналу передплачено в селі на 1991 рік. Це, звичайно, небагато, але достатньо для пропаганди і розповсюдження тверезницької преси.

Будучи у відповідності із Статутом Українського товариства тверезості та здоров'я колективним членом УТТЗ, наш читацький клуб збереже самостійність у визначенні своєї організаційної структури, ідейної і тематичної спрямованості своїх заходів. Мета нашої діяльності благородна — тверезість та здоров'я.

Ю. КРУЧЕНИК, голова первинного осередку тверезості

Газета «Нове життя» (Іршава),
29 листопада 1990 р., №141(5575), рубрика «За тверезість та здоров'я».

Опубліковано: 1990 р.