Офіційний сайт руху

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Тверезість — умова збереження та розвитку народу України»

15 грудня 2017 року

Івано-Франківськ

Організатори: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради, ГО «Твереза Україна» та Рух «За тверезість життя» УГКЦ.

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тверезість — умова збереження та розвитку народу України», яка відбудеться 15 грудня 2017 року в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького.

Метою конференції є обговорення й пошук шляхів вирішення актуальних проблем у розвитку тверезого способу життя в Україні.

На конференцію запрошуються науковці, практичні працівники, студенти та курсанти ВНЗ незалежно від форми власності.

Форма проведення: очна, заочна.

Мова конференції: українська, англійська чи інша мова країни учасника симпозіуму.

В рамках конференції планується робота у наступних секціях:

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Педагогіка: тверезницьке виховання і навчання дітей та молоді тверезому способу життя.

2. Психологія: формування свідомої тверезості в сім'ї та інших колективах і ситуаціях.

3. Медицина: популяризація фізіологічних переваг тверезого способу життя і поширення інформації про шкідливий вплив алкоголю на здоров'я.

4. Історія, право, соціологія: періоди тверезості в національній та світовій історії, досягнення й помилки законодавців і тверезницьких рухів.

5. Релігійні підходи до виховання тверезості: досвід представників різних конфесій у формуванні тверезих переконань.

6. Інші аспекти тверезого способу життя: дослідження в інших сферах, пов'язані з формуванням і збереженням тверезого способу життя.

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати електронною поштою організаційному комітету до 1 грудня 2017 року наступні документи:

1) заповнену за зразком заявку;

2) тези доповіді.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки — Заявка, для тез — Тези.

Наприклад: Коваль_Заявка, Коваль_Тези.

Електронна адреса: lidiia.fedyk@iful.edu.ua

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ

Захід проводиться в 2 етапи:

I етап — Збір тез та формування збірника конференції.

II етап — Проведення конференції: 1. Пленарне засідання; 2. Секційні засідання з відповідних напрямків. 3. Надсилання pdf варіанту збірника всім учасникам конференції..

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Електронний варіант тез доповідей в форматі pdf буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1. Матеріали повинні бути представлені українською, англійською чи іншою мовою країни учасника симпозіуму.

2. Обсяг тез не повинен перевищувати 4-ох сторінок зі списком використаних джерел.

3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля — 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель — 14, інтервал — 1,5.

4. Загальна схема побудови тез:

- прізвище та ініціали автора, навчальний заклад, відомості про наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання, посада), установа, місто — курсивом у правому верхньому кутку (без скорочень);

- назва тез — великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.

5. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому — номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

6. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Роботи, що не відповідають вимогам або не представлені у встановлений термін, не розглядаються.

ЗАЯВКА на участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тверезість — умова збереження та розвитку народу України» (15 грудня 2017 року)

Прізвище, ім'я, по-батькові ___________________

Науковий ступінь ___________________________

Вчене звання_______________________________

Посада ___________________________________

Тема доповіді ______________________________

 Планую особисту участь.

 Не планую приїзд.

Потреба в бронюванні готелю:

 Так.

 Ні.

Координати для зв'язку:

Поштова адреса____________________________

Контактний телефон________________________

Е-mail: ______________________

Контактні особи:

Острогляд Олександр Васильович — проректор з наукової роботи

тел. 097 904 21 06

Федик Лідія Богданівна — відповідальний секретар оргкомітету конференції

тел. 050 108 35 25

Наша адреса

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Є. Коновальця, 35

http://iful.edu.ua

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Тверезість — умова збереження та розвитку народу України» проводиться в рамках реалізації «Програми протидії вживання алкогольних та тютюнових виробів неповнолітніми та формування навичок здорового способу життя на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням Івано-Франківської міської ради від 15.03.2017 року №16-11.

Місто Івано-Франківськ:

29 грудня 2015, Івано-Франківськ: ВІДЕО: Заклик відомих людей Івано-Франківська та України до тверезого способу життя

19 жовтня 2015, Івано-Франківськ: ВІДЕО: Тверезе весілля в Івано-Франківську

22 травня 2015, Івано-Франківськ: ВІДЕО: В Івано-Франківську стартувала антиалкогольна кампанія соцмережами

9 березня 2013, Івано-Франківськ: Здорові діти — здорова нація

4 серпня 2009, Івано-Франківськ: Корекція зору за методом Шичко-Бейтса в Івано-Франківську

Можливо, Вас також зацікавить:

4–5 листопада 2017, Київ: Конференція «Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспiльствi»

4–5 листопада 2016, Львів: III Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві»

22 вересня 2014, Севастополь: Тисячі людських «дякую»

1 листопада 2013, Львів: ВІДЕО: Львівські фестивалі пропагують алкоголь

20–30 вересня 2013, Севастополь: Конференція з собріології у Севастополі